0734-297993

Eva zander

Coaching

Ordet Coach kommer från ungerskan och betyder ungefär galavagn. På engelska betyder coach buss och det kan väl ligga lite symbolik i det. En coach vill ju ta en människa från ett ställe till ett nytt ställe. Från nuvarande läge till förväntat läge. Dit man önskar sig att komma. Men det är inte coachen som gör arbetet- det är du! Som coach är jag med och hjälper dig reflektera, strukturera, organisera, motivera och hjälper dig att formulera mål. Målet kan vara en yttre plats eller en inre plats. Jag arbetar med
  • individuell coaching, livscoaching
  • parcoaching
  • gruppcoaching
  • arbetsgruppscoaching
  • chefscoaching
  • ledarskapcoaching