0734-297993

Eva Zander

Coaching

Jag är utbildad personalvetare, yrkesvägledare och har examen som certifierad coach dels hos Skandinaviska ledarhögskolan samt Strandska. Jag är certifierad hos ICC samt ICF. Med lång erfarenhet av coaching hjälper jag dig till bästa resultat. Jag har arbetat professionellt med detta sedan 1989. 
Coaching hos mig innebär att vi arbetar med att hitta dina lösningar. För det är dina egna insikter och svar har störst genomslagskraft när du vill åstadkomma förändringar i ditt liv. Med min kunskap och engagemang hjälper jag dig att genom dina egna tankar och synsätt hitta nya perspektiv.  När du vet vart du ¨ska¨ så i arbetar med din motivation och din vilja så att du uppnår de mål du satt för dig. Ett samtal hos mig varar i 60 minuter och vi bestämmer innan hur många samtal vi ska ha. Mellan samtalen arbetar du med olika uppgifter som vi gemensamt kommit fram till. Vi träffas antingen personligen på min mottagning i Mölndal eller så arbetar vi på distans via telefon eller Skype. Givetvis har jag tystnadsplikt och det som sägs stannar hos mig.
Nedan kan du läsa mer om de olika typerna av coaching jag bedriver. För att få veta hur många gånger som krävs behöver vi ha ett samtal där jag får veta vad du har för mål och vart du befinner dig nu. 

Kategori

Livscoaching

Livscoaching ör en kognitiv och kraftfull process som hjälper dig att nå nya mål i livet. Livscoaching passar när något eller några områden inte känns riktigt bra. Du kanske känner dig stressad, orolig eller irriterad. Vi arbetar med dåtid, nutid och framtid. Vi skapar en större självmedvetenhet, bygger en starkare självkänsla och skapar balans och ökad livsglädje. Livscoaching kan vara individuellt eller i par. 

Kategori

Karriärcoaching

Karriärcoaching handlar om ditt yrkesliv. Kanske vill du gå på djupet med vad du ska arbeta med i livet eller så vill du byta bana. Det kan också handla om att avancera inom det yrket du har och trivs med internt eller externt. Vi tittar på din bakgrund, nuläget och önskat läge. Sedan gör vi en inventering av vad du har såsom personliga egenskaper, utbildning och erfarenhet. Varbetar med olika övningar och verktyg och skräddarsyr dem efter dig personligen. Därefter formulerar vi dit mål och skapar en strategi för ditt handlande. 

Kategori

Ledarskapscoaching

Ledarskapscoaching hjälper dig att nå dina personliga mål. Målen kan handla om självkännedom, identifiera styrkor och drivkrafter eller ökad trygghet i ledarskapsrollen. Du kan öka din medvetenhet om hur man leder sig själv och andra, kommunicerar tydligt, skapar ett bra samarbetsklimat och ett effektivt team. Det kan också handla om att ha en samtalspartner. Som chef i sitt eget företag är det inte sällan man känner sig ensam och skulle önska att man hade någon utomstående att prata och diskutera med.