0734-297993

eva zander

Kurser

De här kurserna kan du gå hos mig. 

Shamanism

I medicinkvinnans fotspår

Detta är en kurs främst för kvinnor. Kvinnor har i tusentals år fört vidare kunskap generation till generation. Du lär dig helande för att heala dig själv och för att heala dina medmänniskor. I cirkeln stärker vi oss själva genom att bli medvetna om den styrka det innebär att vara kvinna och all den kraft vi bär inom oss. Vi lär oss ritualer och ceremonier, bås teoretisk och praktiskt. Du får lära dig hur man skapar egna ceremonier. Vi arbetar med oss själva för att forma det liv vi vill ha. Vi omskapar historien. 

Shamanism

Medicinhjulet, kurs i shamanism

I denna kurs får du en introduktion till shamanism och shamanens arbete. Du får göra trumresor till över, mellan och undervärlden. Du får lära dig om medicinhjulet och dess kunskaper. De säger att medicinhjulet bär hela universums visdomar. Här går vi igenom de grundläggande kunskaperna bl.a de olika världarna. Du får också lära dig grunderna i shamansk healing och arbeta med trumma och skallra. Du får lära dig olika ritualer och ceremonier både teoretiskt och praktiskt. Kursen är öppen för både kvinnor och män. 

Shamanism 

Nustas Karpay

Möt Inkaprinsessorna 

Nustas Karpay är sju initieringar av feminina/gudinne energier som Q´ero-schamanerna sedan ett par år tillbaka har börjat informera om och ge. Enligt Q'ero-schamanerna är det dags att sprida dessa energier eftersom vi lever i en turbulent tid. Riterna hjälper oss att skapa ett stabilt inre och höjer vår medvetandenivå. Under 3 dagar väcks de frön du bär i din energikropp. När dessa frön börjar växa så återknyter dig till de olika arketypiska feminina energierna. Dessa frön finns redan slumrande i din energikropp, i dina chackran. Gåvorna från Nustas berör och väcker både den fysiska och din energikropp samt fördjupar din kontakt med Moder Jord. Riterna är en medveten handling som du kan göra för att öka ditt andliga och personligt växande. 

  •  Under kursen tar du emot Nustas riterna

  • lär dig att ge riterna till andra

  • öppnar kanalerna för direktkontakt med Moder jord

  • låter fröet från varje rit gro och vilket gör att kunskapen du har på energiplanet blir upplyft till ditt medvetande och gör det möjligt för dig att kommunicera det med andra

I kursen ingår även despacho samt eldceremoni. Medtag sju stenar som kommer att användas i riterna.

Naturfolken över världen är samstämmiga om att vi i västlandet lever i starkt övervägande maskulina energier. Det är inte så att det är fel på maskulina energier men när de är i obalans med vår feminina sida får det till följd att vi inte tar klokt övervägda beslut längre. VI glömmer att lyssna inåt till vårt hjärta och vi tappar bort oss själva i våra handlingar och beslut. Vi tar inte hänsyn till vårt eget inre barn (eller våra egna barn) och vår känsliga, feminina sida som är en tyst, mjuk röst. Vi blir materialistiska och skövlar djur och naturen för snabbare tillväxt och ökad vinst i företagen. Vi förbrukar och förstör vår planet i en skrämmande hastighet. Intuitionens röst minskar och vi blir alltmer "uppe i huvudet". Det enda som räknas är det vi tänker. och vi tror vi tar logiska och rationella beslut. Men med enbart den sidan av oss tar inga bra beslut . Vi människor fungerar bäst och handlar bäst när de maskulina energierna är i balans med de feminia. 

Positivt är att vi börjar se forskning som tyder på detta och det är positivt. Gå gärna in och läs på www.heartmath.org 

Pris: 3500:-

Shamanism

Munay ki

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Healing

Reiki

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Medial utveckling & intuition

Mediumkurs

Detta är en kurs där vi arbetar med intuitionen och vår mediala förmåga. Det gör vi genom olika typer av meditationer, andningsövningar och praktiska övningar för att utveckla vårt ¨sjätte¨sinne.