0734-297993

Eva zander

Medial vägledning

Som medium är man en förmedlare mellan andevärlden och den fysiska världen. Vissa kallar det för tolk men jag skulle hellre vilja kalla det för förmedlare eftersom jag föredrar att du som klient gör tolkningen. Jag förmedlar exakt vad jag får till mig och från det är du experten som kan tolka budskapet. Givetvis  kan jag hjälpa till men det är du som är expert på ditt liv, dina anhöriga och vad du vill göra med ditt liv. Tolkar jag för mycket kan jag kanske styra dig åt fel håll.
När du kommer till mig har jag förberedd mig på vårt möte. Det är inte sällan jag får budskap redan innan personen har kommit hit. Ibland känns det som att andevärlden har väntat på att en viss person ska ta kontakt med någon som ska förmedla budskap från andevärlden och de har så mycket att informera om.
I andra fall kan det vara några saker men de upprepas gång på gång. Då kan jag misstänka att det är en person som har lite svårt att ta till sig saker från andra och helst gör saker efter sitt eget huvud. Som shaman och medium står man oftast inte på ett podie och förmedlar budskap. Med det säger jag inte att det är något fel på det men det är inte så shamanen arbetar.
Shamanen får också budskap men det kan vara andra än en avliden släkting som kommer med det. Det kan vara ett kraftdjur, ett naturväsen, en ängel eller en guide. Det kan vara till en person, en grupp eller ett allmänt budskap. Det kan röra en stad, ett land. Det kan vara en profetia inför framtiden. Budskapet kan komma under en healingsession, en ceremoni eller en sittning.
Det kan komma som en vision eller komma som en dröm under natten. Eller genom tecken under en vanlig dag. När du som elev går en shamansk utbildning hos mig arbetar vi även med att ta öva upp förmågan av att ta emot denna typen av budskap. Det är lätt att negligera budskapen då de i början ofta är lågmälda och kanske inget man lägger märke till.
När du kommer till mig för medial vägledning så frågar jag vad du vill ha hjälp med. Jag föredrar själv att börja med en årsläggning på en ny kund eftersom den ger mycket information om vad som är aktuellt i livet på personen ifråga, Finns det någon i andevärlden som vill säga något lär de inte vänta påminner sig utan är snabba med att passa på att ta ordet.