0734-297993

Medial vägledning 

Distans eller besök
Känner du att du skulle vilja få ett budskap från andevärlden? Vet du inte riktigt vilken väg du ska ta? Eller vad som är menat för dig i detta livet? Jag ser vår session som en liten ceremoni och genom att ta emot bilder, känslor och tankar medialt och med korten som hjälpmedel tar vi reda på vart du är på väg, vilka möjligheter du har, vilka utmaningar och eventuella förändringar du står inför det kommande året. Ibland kan man känna att man fastnat och behöver hjälp för attkomma vidare i livet. Hitta nya lösningar, få råd och och vägledning eller ny inspiration. Det är då du kan ha hjälp av medial vägledning. Med nya infallsvinklar kan man inbland se situationen lite klarare och känna mer tillförsikt inför framtidenJag kopplar uppmig till andevärlden och förmedlar de budskap du ska ha just nu. Gåvan är medfödd och ligger i släkten på både mor och farssidan.
Årsläggningen visar vilka energier som är på väg in i ditt liv under kommande år. Vi tittar på vad du har för möjligheter och och vilka utmaningar du står inför. Årsläggningen visar vad du behöver arbeta med för att komma vidare i din andliga utveckling. För att växa andligt behöver vi utmaningar.
Vägledningen passar när du behöver klargöra en utmaning eller problematiskt situation. Om du har en specifik fråga som du vill klargöra för dig själv.