0734-297993


Shamanism och shamansk healing 

Shamanism är en urgammal tradition som har utvecklats runt om på vår jord i tusentals år. Shamanen var både präst, läkare och medium och hade en avgörande roll i det samhället han verkade. Shamanen arbetar i den osynliga världen och har hjälp av kraftdjur, andeväsen och naturelementen i sitt arbete. Shamanen arbetar med livsenergin som finns i och runt allt levande för att balansera och läka de energiska aspekterna av problem och störningar. Shamanen avslöjar sådant som är gömt, bundet och kanske begravt inom dig.  Men som ändå spelar roll i ditt liv och orsakar smärtsamma och destruktiva mönster.
Shamanen arbetar tillsammans med dig för att identifiera och släppa det du inte kunnat komma åt eftersom det har varit allt för överväldigande, för smärtsamt eller oacceptabelt. Att släppa detta hjälper dig att få en mer tillfredställande relation med dig själv och din omgivning.
Efter en behandling kan du känna dig lite omtumlad, yr och darrig. Det är viktigt att du dricker ordentligt och tar det lite lugnt den dagen. Det kan också vara så att du inte känner något alls. Tillför vätska och ta det lugnt ändå. Behandlingarna kan upplevas olika från gång till gång och därför är det bra att se till att du kan ta det lugnt den dag du bokat in en behandling. Även om det tidigare varit lugnt kan det denna gång bara tvärtom och du känner dig riktigt omtumlad.
Shamansk healing arbetar på lång sikt. Effekterna av en behandling kanske inte alltid känns nämnvärt precis direkt efteråt men kan komma långt senare. Du kan exempelvis uppleva dig mycket starkare, klarare och mer fokuserad än tidigare. För att shamansk healing ska fungera långsiktigt krävs en vilja och ett engagemang av dig att förändra ditt liv i riktning mot hälsa och balans. Du kan inte fortsätta leva på det sätt som skapar eller befäst ohälsa och sjukdom i din kropp. Detta gäller på alla plan dvs. fysiskt, mentalt, psykiskt och/eller andligt.
Därför kan shamansk healing med fördel kombineras med medial vägledning, coaching eller KBT. På så sätt håller du motivationen levande tills din nya levnadstil blivit en vana. En av mina shamanska lärare sa till mig en gång att det tar 21 dgr för en liten förändring och 9 månader för en stor. Ett annat talesätt är att det tar 3 ggr längre tid av skapa ett nytt positivt mönster än vad det tog att skapa det destruktiva mönster.